Affärsidé baserat på arbetslivserfarenheter

 Vi som har startat Jiricom AB är JImmy Thörnlöf och RIckard Flodin. Vår affärsidé bygger på tidigare arbetslivserfarenheter av hantering av fordonsparker. För många företag och verksamheter är det en stor utmaning att administrera sina fordon. Administrationen kan delas upp i två delar; nyttjande av fordon och förvaltning av fordon.  

Nyttjande av fordon

Återkommande frågor för många verksamheter är: Vart finns fordonet just nu? Vem använder fordonet? Hur används fordonet? Hur ofta besöker man kund A och hur länge var man på plats B? Vidare måste varje resa enligt svensk lag journalföras.

Förvaltning av fordon

För många verksamheter är fordonsparken en av de största kostnadsposterna i sin verksamhet. Det kräver oftast en stor investering initialt och löpande utgifter under en lång tid. Under fordonets livscykel ska fordonet bland annat tankas, servas, besiktas, repareras, underhållas, hjulskiftas och till slut säljas.

Internet of things

För att få bättre kontroll samt göra det enklare och mer effektivt för kunden insåg vi att vi behövde koppla upp fordonet till internet (Internet of things). Med hjälp av en begagnad lödugn tillverkade vi våra första kretskort och tog fram plastdetaljer med hjälp av en 3D-skrivare och började bygga vår första prototyp av vår helautomatiska körjournal (Tack till Almi I Jönköping för ert bidrag). 

Miljontals resor

Feedback från vår testgrupp var riktigt positiv och vi bestämde oss för att bilda IoT-bolaget Jiricom AB våren 2015. Strax därefter fick vi vår första ”riktiga” kund (Tack David och Jonas att ni blev vår första kund) och i slutet av 2016 hade vi vunnit vårt första offentliga kontrakt. Sedan dess har vår kundbas vuxit och idag har vi tusentals elektroniska körjournaler ute över hela Sverige och miljontals resor har journalförts automatiskt med hjälp av vår helautomatiska körjournal. 

Vi utvecklar allt själva

Våra främsta styrkor är teknisk kompetens och kundkännedom. Vi har utvecklat allt själva. Våra au2 [au:to] produkter och vårt fleet management är utvecklat av oss och utifrån kundens önskemål. Produktionen av vårt produkter sker under vår kontroll. Vi omhändertar alla leveranser och genomför tester på varje system innan leverans. Det är vi som svarar på dina frågor och löser dina utmaningar. 

Spännande tid framför oss

Vad är vårt nästa steg? Vi har en spännande tid framför oss. Vi och vårt fantastiska team kommer fortsätta utveckla och göra vår helautomatiska körjournal smartare och bättre för dig och våra kunder. Vi har flera stora nyheter som kommer att lanseras inom kort, så håll utkik. 

Vill du komma i kontakt med oss?

För oss är nya möten och relationer ett tillfälle att skapa nya möjligheter, så oavsett anledning tveka inte att kontakta oss