En enklare och smartare digital körjournal

au2:box och au2:ID är marknadens smidigaste elektroniska körjournal. Enkel att installera i din företagsbil och enkel att använda. au2:box och au2:ID bygger på smart IoT-teknik och skickar information om var firmabilen befinner sig, var fordonet har kört, vem som kör företagsbilen direkt och automatiskt till ditt konto i molnet.

Svensk lag kräver körjournal

Oavsett om du använder arbetsbil, förmånsbil eller använder privat bil behöver du journalföra dina resor i tjänst. Varje ny resa i tjänst ska innehålla de uppgifter som Skatteverket kräver för en godkänd körjournal. Att journalföra sina resor väl är viktigt då körjournalen ligger till underlag till mycket; när du använder bilen i tjänst och privat, redovisning av trängselskatt, underlag för skattefri milersättning och för utlägg m.m.

Skatteverkets regler om körjournal

Från Skatteverkets hemsida:

Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil främst i tjänsten och väldigt lite privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt.

 • bilens registreringsnummer
 • aktuellt år
 • datum och mätarställning vid resans start och slut
 • hur många kilometer den anställda kör varje resa
 • vilken adress resan startade från och avslutades på
 • ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
 • anteckningar om bilförare och tankning med mera. Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Får jag använda elektronisk körjournal i min verksamhet?

Från Datainspektionens hemsida:

“Företag som vill använda GPS-positionering av fordon för elektroniska körjournaler får göra det utan att först få förarnas godkännande. Det förutsätter dock att ett antal villkor är uppfyllda. Bland annat får inte fler uppgifter än nödvändigt samlas in av systemet”. Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Läs mer på Datainspektionens hemsida

Sju goda skäl till varför du ska välja vår körjournal

Det är mycket att tänka på och mycket som ska fyllas i för att få till en komplett körjournal. Att använda vårt egenutvecklade körjournal system har många fördelar.

1) Smart innovation från Småland 

Vi är svenskt IoT-bolag från Småland som har utvecklat och tagit fram en enklare och smartare digital körjournal för att du ska spara tid och förenkla din vardag.

2) Ingen mobilapp och din trygghet

Du behöver ingen mobilapp för att använda au2:ID och au2:box. Som standard blir varje ny resa en tjänsteresa. Om du behöver ange att resan är en privat- eller kundresa trycker du direkt på au2:ID. På au2:ID kan du även trycka när du har tankat (tankjournal) och trycka på hjälp när du är i nöd.

3) Med eller utan föraridentifiering

Vid användning av föraridentifiering kan du använda din befintliga tagg eller ID06 som du använder till jobbet för att identifiera dig. Du får även en au2:ID RFID tagg från oss. Föraridentifiering är passar särskilt bra om du har bilar som används av flera personer. Om fordonet används av samma förare varje dag kan du aktivera en standard förare. Det går också att kombinera standard förare med föraridentifiering.

4) Automatiska resesyften

Ett krav från Skatteverket är att du ska ange ett syfte för varje ny resa i tjänst. Du kan med hjälp av våra smarta resesyftesregler skapa automatiska resesyften baserat på adresser som du stannar på. Vi hjälper dig att importera in dina resesyften åt dig.

5) Automatisk loggning av trängselskatt

Reglerna kring trängselskatt är komplexa och svåra. Och en stor utmaning att hålla reda på alla betalstationer som man passerar i rusningstrafik. Det ställer särskilt stora krav på förmånsbilar då trängselskatten ska förmånsbeskattas vid privata resor. Med hjälp av vår digitala körjournal får du en automatisk sammanställning på alla dina passager samt automatisk uträkning av trängselskatt uppdelat mellan privata resor och tjänsteresor.

Hur fungerar trängselskatt och intrastrukturavgift?

Trängselskattsregler i Stockholm

För både innerstaden och Essingeleden gäller att trängselskatt tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon, måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29. Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad.

Innerstaden
Beloppen för att åka in och ut ur trängselskattezonen i Stockholm är 11, 15, 25 och 35 kronor beroende på vilken tid du passerar.

Essingeleden
På Essingeleden är beloppen 11, 15, 22 och 30 kronor beroende på tidpunkt.

Det maximala beloppet per dag och fordon är 105 kronor. Maxtaxan är gemensam för innerstaden och Essingeleden.

Läs mer om trängselskatt i Stockholm på Transportstyrelsen

 

Trängselskattsregler i Göteborg

Trängselskatt tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon som passerar en betalstation i Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Skatt tas inte ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad.

Varje passage genom en betalstation i Göteborg kostar 9, 16 eller 22 kronor beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.

Flerpassageregeln
Flerpassageregeln innebär att en bil som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara beskattas en gång. Det belopp som då ska betalas är det högsta beloppet av de passagerna

Läs mer om trängselskatt i Göteborg på Transportstyrelsen

Infrastrukturavgift i Motala och Sundsvall

Motalabron

5 kronor per passage för personbil, lätt lastbil och buss
11 kronor per passage för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton)
Både svensk- och utlandsregistrerade fordon omfattas av broavgiften. Avgiften gäller per passage och tas ut hela dygnet, alla dagar under året.

Sundsvallsbron

9 kronor per passage för personbil, lätt lastbil och buss
20 kronor per passage för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton)
Både svensk- och utlandsregistrerade fordon omfattas av broavgiften. Avgiften gäller per passage och tas ut hela dygnet, alla dagar under året.

Läs mer om infrastrukturavgift  på Transportstyrelsen

 

Avdrag och förmånsbeskattning av trängselskatt

Vad innebär de nya reglerna om förmånsbeskattning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar?

Från den 1 januari 2018 ingår inte trängselskatten i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Förmån av trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska i stället värderas och beskattas separat. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar.

Arbetsgivaren ska då för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den då en privat passage skett.

Om min arbetsgivare betalar trängselskatt?

-Vid resa med privat bil i tjänsten: Behandlas som kostnadsersättning – ingen skatt.
På kontrolluppgiften ska ersättningen endast anges med ett kryss.

-Vid resa med privat bil till och från arbetet: Behandlas som lön – skattepliktigt.

Läs mer om avdrag och förmånsbeskattning av trängselskatt på Transportstyrelsen

Läs även Skatteverkets ”Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil”

 

6) Enkel installation

När du ska aktivera vår elektroniska körjournal au2:box med en företagsbil kan du göra det direkt via ditt konto eller med hjälp av QR-koden på au2:box. Koppla sen in au2box via OBD2-uttaget (au2:box stödjer även fast installation på fordonets batteri). Placera au2:ID en armlängdsavstånd från förarplatsen och koppla in strömförsörjning till au2:ID. Ingen aktivering krävs av au2:ID. Och ingen synkronisering krävs mellan au2:ID och au2:box – au2:ID kommunicerar direkt med au2:box.

Installation av au2:box

Installation av au2:ID

7) Marknadens bästa priser och villkor

Du kan välja mellan att köpa eller hyra au2:box och au2:ID.

 • Köp med utan månadskostnad för 2 290 kr (serviceavtal på 59 kr/månad aktiveras vid år två.). Ingen bindningstid.
 • Hyra kostar 159 kr per månad i 12 månader och livstidsgaranti.

Läs mer om vad som ingår i Köp och Hyra

Prova oss gratis i 30 dagar

Fortfarande lite osäker?

Bekanta dig med vår digitala körjournal med hjälp av ett demokonto.

I demokontot får du tillgång till funktioner och rapporter som motsvarar vårt Körjournal-paket. Läs mer om våra paket.

Några funktioner som du kan testa i demokontot

 • Se resor som uppfyller skatteverkets krav på en komplett körjournal.
 • Exportera och ladda ner körjournal 
 • Översikt av fordon och användare
 • Skapa/Ändra/Ta bort exempelvis förare och fordon

Skapa ett gratis demokonto

Att skapa ett demokonto är enkelt och gratis. Fyll i din mejladress och ett önskat lösenord nedan. Ditt personliga demokonto skapas direkt och automatiskt. Du kan logga in direkt efter du har skapat ditt demokonto – klicka på ”Logga in” uppe i högra hörnet.

Några av våra utvalda och innovativa kunder

 

 

bli kund hos oss

Vi lovar dig mindre administration, bättre kontroll och ökad lönsamhet. Och som vår kund får du en produkt och service som ständigt utvecklas för att möta dina behov.

Fler frågor? Få en gratis demo!

Vi erbjuder kostnadsfria genomgångar av au2:ONE och webbfunktioner så att du kan känna dig trygg med ditt beslut. Klicka här för att boka en demo.

kontakta oss

Telefon: 036 - 18 40 40
E-post: [email protected]

Copyright 2022 JIRICOM AB | Org.nr: 559008-2102, Vasavägen 3C, 554 54 Jönköping | [email protected] | Sitemap | Integritetspolicy

Kundvagn

Körjournalspaketet och våra tillval

Ingår i körjournalspaketet

Körjournal, Fleet, Fleet PRO

 

 Ingår    Ingår inte

Jämförelse av Körjournal, Fleet och Fleet PRO

Körjournal

Fleet

Fleet PRO