En enklare och smartare elektronisk körjournal

au2:ONE är marknadens smidigaste automatiska och elektroniska körjournal. Enkel att installera i din företagsbil och enkel att använda. au2:ONE bygger på smart IoT-teknik och skickar information om var firmabilen befinner sig, var fordonet har kört, vem som kör företagsbilen direkt och automatiskt till ditt konto i molnet.

Skatteverket kräver körjournal

Oavsett om du använder firmabil, arbetsbil, förmånsbil eller använder privat bil behöver du journalföra dina resor i tjänst. Varje ny resa i tjänst ska innehålla de uppgifter som Skatteverket kräver för en godkänd körjournal. Att journalföra sina resor detaljerat är viktigt då körjournalen ligger till underlag till mycket – när du använder bilen i tjänst och privat, redovisning av trängselskatt, underlag för skattefri milersättning och för utlägg m.m.

Skatteverkets regler om körjournal

Från Skatteverkets hemsida:

Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil främst i tjänsten och väldigt lite privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt.

 • bilens registreringsnummer
 • aktuellt år
 • datum och mätarställning vid resans start och slut
 • hur många kilometer den anställda kör varje resa
 • vilken adress resan startade från och avslutades på
 • ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
 • anteckningar om bilförare och tankning med mera. Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Får jag använda elektronisk körjournal i min verksamhet?

Från Datainspektionens hemsida:

“Företag som vill använda GPS-positionering av fordon för elektroniska körjournaler får göra det utan att först få förarnas godkännande. Det förutsätter dock att ett antal villkor är uppfyllda. Bland annat får inte fler uppgifter än nödvändigt samlas in av systemet”. Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Läs mer på Datainspektionens hemsida

Åtta goda skäl till varför du ska välja vår körjournal

Det är mycket att tänka på och mycket som ska fyllas i för att få till en komplett körjournal. Att använda vårt egenutvecklade elektroniska körjournal system har många fördelar.

1. Smart innovation från Småland 

Vi är svenskt IoT-bolag från Småland som har utvecklat och tagit fram en enklare och smartare automatisk elektronisk körjournal för att du ska spara tid och förenkla din arbetsdag.

Alla resor och kördata sparas automatisk på din konto i molnet. Du har tillgång till ditt konto överallt och 24/7. Vår system fungerar i hela EU.

Elektronisk körjournal till ett överkomligt pris

2. Ingen mobilapp och din trygghet

Du behöver ingen mobilapp för att använda au2:ONE körjournal. Som standard blir varje ny resa en tjänsteresa. Om du behöver ange att resan är en privat- eller kundresa trycker du direkt på au2:ONE. På au2:ONE kan du även trycka när du har tankat (tankjournal) och trycka på hjälp när du är i nöd.

3. Med eller utan föraridentifiering

Vid användning av föraridentifiering kan du använda din befintliga tagg eller kort som du använder till jobbet för att identifiera dig. Föraridentifiering är passar särskilt bra om du har bilar som används av flera personer. Om fordonet används av samma förare varje dag kan du aktivera en standard förare. Det går också att kombinera standard förare med föraridentifiering.

4. Automatiska resesyften

Ett krav från Skatteverket är att du ska ange ett syfte för varje ny resa i tjänst. Du kan med hjälp av våra smarta resesyftesregler skapa automatiska resesyften baserat på adresser som du stannar på. Vi hjälper dig att importera in dina resesyften åt dig.

5. Fartkameravarnare

Vi är ensamma om att erbjuda inbyggd fartkameravarnare i vårt automatiska körjournal. au2:ONE hjälper dig att hålla koll på alla (2 141) stationära fartkameror längs Sveriges vägar. au2:ONE påminner dig om att en kamera närmar sig när du är ute och kör – och varnar dessutom om det skulle gå lite för fort. Se vår video.

6. Automatisk loggning av trängselskatt

Reglerna kring trängselskatt är komplexa och svåra. Och en stor utmaning att hålla reda på alla betalstationer som man passerar i rusningstrafik. Det ställer särskilt stora krav på förmånsbilar då trängselskatten ska förmånsbeskattas vid privata resor. Med hjälp av vår elektroniska körjournal får du en automatisk sammanställning på alla dina passager samt automatisk uträkning av trängselskatt uppdelat mellan privata resor och tjänsteresor. Läs mer om trängselskatt i Stockholm här.

Hur fungerar trängselskatt och intrastrukturavgift?

Trängselskattsregler i Stockholm

För både innerstaden och Essingeleden gäller att trängselskatt tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon, måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. 

Innerstaden
Beloppen för att åka in och ut ur trängselskattezonen i Stockholm är 11, 15, 20, 30 och 45 kronor beroende på vilken tid du passerar.

Essingeleden
På Essingeleden är beloppen 11, 15, 20, 27 och 40 kronor beroende på tidpunkt.

Det maximala beloppet per dag och fordon är 135 kronor vid högsäsong och 105 kr vid lågsäsong. Maxtaxan är gemensam för innerstaden och Essingeleden.

Läs mer om trängselskatt i Stockholm på Transportstyrelsen

 

Trängselskattsregler i Göteborg

Trängselskatt tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon som passerar en betalstation i Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Skatt tas inte ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad.

Varje passage genom en betalstation i Göteborg kostar 9, 16 eller 22 kronor beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.

Flerpassageregeln
Flerpassageregeln innebär att en bil som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara beskattas en gång. Det belopp som då ska betalas är det högsta beloppet av de passagerna

Läs mer om trängselskatt i Göteborg på Transportstyrelsen

Infrastrukturavgift i Motala och Sundsvall

Motalabron

5 kronor per passage för personbil, lätt lastbil och buss
11 kronor per passage för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton)
Både svensk- och utlandsregistrerade fordon omfattas av broavgiften. Avgiften gäller per passage och tas ut hela dygnet, alla dagar under året.

Sundsvallsbron

9 kronor per passage för personbil, lätt lastbil och buss
20 kronor per passage för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton)
Både svensk- och utlandsregistrerade fordon omfattas av broavgiften. Avgiften gäller per passage och tas ut hela dygnet, alla dagar under året.

Läs mer om infrastrukturavgift  på Transportstyrelsen

 

Avdrag och förmånsbeskattning av trängselskatt

Vad innebär de nya reglerna om förmånsbeskattning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar?

Från den 1 januari 2018 ingår inte trängselskatten i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Förmån av trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska i stället värderas och beskattas separat. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar.

Arbetsgivaren ska då för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den då en privat passage skett.

Om min arbetsgivare betalar trängselskatt?

-Vid resa med privat bil i tjänsten: Behandlas som kostnadsersättning – ingen skatt.
På kontrolluppgiften ska ersättningen endast anges med ett kryss.

-Vid resa med privat bil till och från arbetet: Behandlas som lön – skattepliktigt.

Läs mer om avdrag och förmånsbeskattning av trängselskatt på Transportstyrelsen

Läs även Skatteverkets ”Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil”

 

Körjournal för företagsbil

7. Enkel installation

När du ska aktivera vår elektroniska körjournal au2:ONE med en firmabil kan du göra det direkt via ditt konto eller med hjälp av QR-koden på au2:ONE. Koppla sen in au2:ONE via OBD2-uttaget (vi stödjer även fast installation på fordonets batteri). Placera au2:ONE en armlängdsavstånd från förarplatsen i bilens fläktgaller med hjälp av au2:ONE hållare.

8. Marknadens bästa priser och villkor

 • Välj mellan att köpa eller hyra au2:ONE.
 • Lägsta prisgaranti
 • Prova oss gratis i 30 dagar och fri frakt.
 • Vi hjälper dig igång!

Läs mer om vad som ingår i Köp och Hyra

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Med oss blir det enklare. Sparar tid och pengar redan idag!

Några av våra utvalda och innovativa kunder

 

 

bli kund hos oss

Vi lovar dig mindre administration, bättre kontroll och ökad lönsamhet. Och som vår kund får du en produkt och service som ständigt utvecklas för att möta dina behov.

Fler frågor? Få en gratis demo!

Vi erbjuder kostnadsfria genomgångar av au2:ONE och webbfunktioner så att du kan känna dig trygg med ditt beslut. Klicka här för att boka en demo.

kontakta oss

Telefon: 036 - 18 40 40
E-post: [email protected]

Copyright 2022 JIRICOM AB | Org.nr: 559008-2102, Vasavägen 3C, 554 54 Jönköping | [email protected] | Sitemap | Integritetspolicy

Körjournalspaketet och våra tillval

Ingår i körjournalspaketet